Kaynakların Değeri & Bilinçli Kullanımı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMI & STRATEJİMİZ

ECOFRIENDLY

sürdürülebilirlik odaklı üretim politikalarını benimsiyoruz.

Sınırlı kaynakların efektif, dengeli ve yeterli kullanılması yaklaşımıyla, zaman, insan, enerji, materyal gibi tüm kaynaklarımızı bilinçli kullanmak üzere politikalar geliştiriyoruz.

SOSYAL ETKİ & DÖNÜŞÜM
DOĞAL & DEĞERLİ MATERYAL SEÇİMLERİ
DOĞAL & DEĞERLİ MATERYAL SEÇİMLERİ

Standartlara uygun koşullarda üretildiği ve tedarik edildiği belgelenmiş hammaddeleri tercih ediyoruz.

DOĞAL KAYNAKLARLA ENERJİ ÜRETİMİ
DOĞAL KAYNAKLARLA ENERJİ ÜRETİMİ

Üretimde elektrik ihtiyacımızın %13'ünü güneş panellerinden karşılıyor, bu kapasitenin artması için çalışmalar yürütüyoruz.

GERİ DÖNÜŞÜM ODAKLI POLİTİKALAR
GERİ DÖNÜŞÜM ODAKLI POLİTİKALAR

Kullandığımız materyallerin, enerjinin ve suyun geri dönüşümünü sağlamak için politikalar geliştiriyoruz.

ÇEVRE DOSTU ÜRETİM ALTYAPISI
ÇEVRE DOSTU ÜRETİM ALTYAPISI

Doğal kaynaklardan üretilen enerjiyi kullanan, atıklarını yönetebilen ve dönüştürebilen çevre dostu üretim altyapıları kuruyoruz.

ZAMANSIZ & ÖZGÜN TASARIMLAR
ZAMANSIZ & ÖZGÜN TASARIMLAR

Sürekli tüketimden uzaklaşmak üzere zamansız, özgün ve uzun ömürlü kullanılabilir tasarımlar sunuyoruz.

UZUN ÖMÜRLÜ İŞ BİRLİKLERİ
UZUN ÖMÜRLÜ İŞ BİRLİKLERİ

Uzun ömürlü iş birlikleri sayesinde, prodesürlerden, iş gücü ve zamandan tasarruf ediyoruz.

KAYNAKLARIN DENGELİ KULLANIMI
KAYNAKLARIN DENGELİ KULLANIMI

Uzun yıllara dayanan deneyimlerimiz sayesinde kaynakların doğru tespiti, efektif kullanımı ile ilgili prosedürler uyguluyoruz.

MODERN & YENİLİKÇİ ÜRETİM YAKLAŞIMLARI
MODERN & YENİLİKÇİ ÜRETİM YAKLAŞIMLARI

Teknolojik gelişmeler ve modern üretim yaklaşımlarıyla sanayileşmenin etkilerini en aza indirecek makine, ekipman ve prosedürleri tercih ediyoruz.

sürdürülebilirlik
Karbon ayak izimizi azaltmak üzere enerji ihtiyacımızın %13'ünü güneş panellerinden üretiyoruz.

Karbon ayak izimizi azaltmak üzere, sürdürülebilir enerji üretim ve tüketim politikalarını hayata geçiriyoruz. Yakın zamanda devreye alacağımız yıkama makinelerimiz sayesinde az suyla yıkama, suyun dönüştürülerek yeniden kullanımı hedeflerimizi de hayata geçirmiş olacağız. Yalnızca yaklaşım olarak benimsemenin ötesinde akredite olduğumuz kuruluşların prosedürleri ve uygunluk denetimleriyle de sürdürülebilir üretimlerim politikalarımızı belgelendiriyoruz.

Sertifikalarımız
ecology
STRATEJİ VE OPERASYONLARIMIZI KURUMSAL SORUMLULUKLA EVRENSEL İLKELERE UYUMLU HALE GETİRİYORUZ.
SORUMLU ÜRETİM ANLAYIŞI

Hem çevreye hem sosyal yaşama duyarlı kriterlere odaklanan üretim yaklaşımıyla, hammadde seçiminden, etiketlendirmeye varan tüm iş süreçlerimizde, kaynaklarımız, paydaşlarımız ve müşterilerimiz için sorumlu üretim anlayışıyla sektörel faaliyetlerimizi yürütmekteyiz.

world
Tekstil tasarımında yürüttüğümüz modern yaklaşımlar için Tasarım & AR-GE departmanımızı keşfedin!