Bütünsel Yaklaşımla Sürdürülebilir Kalkınma

SOSYAL ETKİ & DÖNÜŞÜM

SOSYAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sektörel faaliyetlerimizde, tüm paydaşlarımızla birlikte topluma hizmet eden, çalışanlarımızı ve toplumsal faydayı gözeterek, sosyal değer yaratmayı amaçlayan sürdürülebilir politikaları merkez alıyoruz.

Çok boyutlu bir sosyal sürdürülebilirlik anlayışının uygulayıcısı olarak, FIRATGROUP ailesinin her bir ferdinin iyi koşullarda yaşama ve çalışmasını sağlamayı görev kabul ediyoruz.
%54
%54 KADIN çalışanlardan oluşan bir ekiple,

iş hayatında cinsiyet eşitliğine ve kadın istihdamına katkı sunmayı amaçlıyoruz. FIRATTEKS TEKSTİL TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ POLİTİKASI

KURUMSAL VİZYONUMUZU OLUŞTURAN SOSYAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ANLAYIŞIMIZ

Sosyal adalet ilkesine dayanan, çalışanların bireysel performansına, eğitimine, deneyimine, işin zorluğuna göre alınacak ücretin düzenlenmesini sağlayan, makul bir şekilde yaşama şartlarını oluşturan Adil Yaşam Ücreti belirleme kritirlerine doğrudan bağlıyız.

Merkezinde insan emeğinin yer aldığı bir sektörde faaliyet sürdürüyor olmaktan hareketle, insanı merkez alan, açık iletişimin, insan hakları ve işçi hakları temsiliyetinin, sendikalaşmanın, eşitliğin, ifade özgürlüğünün temel alındığı, etik ve şeffaf bir kurumsal yaklaşım benimsiyoruz.

Çeşitliliğin gücüne inanıyoruz. Şirket politikamız gereği yaş, cinsiyet, etnik köken vb. gözetmeksizin eşit fırsatlar ve adil sonuçlar sunmayı görev kabul ediyoruz. İşe alma, seçme, atama, terfi, eğitim vb. diğer tüm istihdam politikalarında liyakata dayalı eşitlikçi bakış açısını esas alıyoruz.

İş sağlığı ve güvenliği alanlarında prosedür ve standartlara bağlılığımızı sertifikalarla garanti altına alıyoruz. İyi çalışma şartlarının yüksek motivasyonu beraberinde getirdiğine ve bunun sürdürülebilir kalkınmanın en önemli parçası olduğuna inanıyoruz.

İLERİ
GERİ

improvement

FIRATGROUP INTERNATIONAL OLARAK
Çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve diğer ortaklar kurduğumuz güçlü bağları benimsediğimiz değerlerimize borçluyuz.
İş hayatının kendi parametleri olduğunun bilinciyle, etik değerleri tüm strateji ve metotlarımızda her daim önceliklendiriyoruz. İş süreçlerimizin her aşamasında insanı merkez alan ve faydasını gözeten bir yaklaşımla kararlar alıyoruz. Faaliyetlerimizi etik ilkelere dayandırarak, yapıcı ilişkiler geliştirmeyi ve sürdürmeyi hedefliyoruz.
Çalışanlarımız, tederikçilerimiz ve müşterilerimiz ile her daim açık iletişim kurarak, iş süreçleri, ürünler, hizmetler vb. hakkında geri bildirimler topluyoruz. Paydaşlarımızın düşüncelerini iyileştirmeler için rehber kabul ederek, katılımcı bir kurumsal bakış ortaya koyuyoruz. Öğrendiklerimizi ürünlerimize, hizmetlerimize ve ticari faaliyetlerimize entegre etmeyi amaçlıyoruz.
İnsan, çevre, materyal, zaman, emek vb. tüm kaynaklarımıza karşı sorumlu olduğumuzun bilincinde olarak ve onların faydasını gözeterek faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Sürdürülebilir kalkınmanın çok boyutlu bir kavram olmasıyla beraber en önemli parçasının sosyal sürdürülebilirlik olduğuna inanıyoruz. Uygulamalarla hayata geçirilen değerler zincirimiz sayesinde, her geçen gün büyüyen, hedeflerine daha yakın bir marka olarak emin adımlarla ilerliyoruz.
SOSYAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK SERTİFİKALARIMIZ