Yüksek Kalite Standartları

SERTİFİKALAR

DAİMİ HEDEFİMİZ YÜKSEK KALİTEYİ AKREDİTASYONLARLA MÜŞTERİLERİMİZE SUNMAK

Yüksek Teknolojik Altyapıyla
Üretimde Kaliteye Odaklanıyoruz

Yakın dönem moda sektöründeki parametrelerin değişmesi ile birlikte değişim, yenilenme ve tüketim hızı ivme kazanmıştır. Buna bağlı olarak artan talebi kaliteden ödün vermeden karşılamak üzere; teknolojinin sunduğu avantajlardan yararlanarak üretim alt yapımızı yeni nesil makine, ekipman ve yazılımlarla geliştiriyoruz.

Üretim & Hizmet Sertifikalarımızla
Marka Değerimizi Yükseltiyoruz

Ticari hayatın kendi parametrelerine sadık kalarak, bununla beraber etik değerleri önceliklendirerek faaliyet göstermeyi önemsiyoruz. Sorumluluk bilinci yüksek üretim politikalarıyla, sunduğumuz ürün ve hizmetlerin sürdürülebilirlik ve kalite alanlarında bağımsız kuruluşlarca değerlendirilip belgelendirilmesi sayesinde marka değerimizi yükseltiyoruz.

quality
YÜKSEK STANDARTLARDA ÜRETİM
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK & KALİTE SERTİFİKALARI

FIRATGROUP International, uluslararası belgelendirme kuruluşlarınca evrensel kriterler bağlamında çeşitli akreditasyonlara sahiptir. Kurumsal vizyonu çerçevesinde bu akreditasyonları çoğaltma hedefine odaklı olarak sektörel faaliyetlerini sürdürmektedir.

Müşteri memnuniyeti odaklı üretim yaklaşımımızı; yüksek kalite, akreditasyon ve sertifikasyon süreçleriyle geliştirerek, her daim sürdürülebilir kalkınmayı hedefliyoruz.
|28|
Years of big experience